Termomodernizacja - foto relacja

Kategoria: Projekty Opublikowano: wtorek, 13, listopad 2018

 

W ramach Osi priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego pod nazwą „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego SM POM w Zamościu” współfinasowany z Unii Europejskiej z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 umowa nr. RPLU.05.03.00-06-0022/17-00 okres realizacji projektu 06.10.2017 – 31.12.2019 rok

 

 

 

 

 

Odsłony: 366